Jelenlegi hely

A HONLAPRÓL

Kedves Olvasó!

Az alábbiakban szeretnénk rövid tájékoztatást adni a honlap szerkezetéről.

Az ÜZENETEK menüpontban megtalálod azon kinyilatkoztatásokhoz kapcsolódó elmélkedéseket, amelyeket megvizsgáltunk, és hisszük, hogy Istentől származnak.

Az ÍRÁSOK menüpont több almenüre bomlik:

Az "AJÁNLJUK" menüpont alatt oldalak linkjeit, cikkeket és könyveket találhatsz, amelyek hiteles tájékoztatást adnak. 

A "LETÖLTÉS" menüpontból azokat a dokumentumokat lehet elérni, amelyek nélkülözhetetlenek az utolsó idők végén.

A "KAPCSOLAT" menüben található e-mail címre várjuk leveleiteket, észrevételeiteket.

 

A honlap tartalma - az Úr kegyelmének megfelelően - folyamatosan bővül, így érdemes többször visszalátogatni.

 

Testvéri szeretettel:

a Szerkesztők

 

Fontos megjegyzés:

A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható „lelki beszélgetések”, lelki naplók és följegyzések kiadására és olvasására a következő alapelvek érvényesek:

1. Az Acta Apostolicae Sedis 1966. december 29-i 58/16-ik számában a Hittani Kongregáció közölt egy dekrétumot, amelyet VI. Pál pápa 1966. október 14-én jóváhagyott, s melynek értelmében az Egyházi Törvénykönyv 1399. és 2318. paragrafusait eltörölték.

 2. Azóta az Egyház részéről megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, jövendölésekről, csodákról, stb. minden kifejezett egyházi engedély nélkül könyveket kiadni, azokat hívek között terjeszteni, és azokat olvasni, feltéve, ha az ilyen természetű írások nem tartalmaznak szent hitünkkel és a krisztusi erkölccsel ellentétes tanításokat.

 3. 1975. márc. 19-én az Egyház ismételten megerősítette a fentebbi két kánon érvénytelenítését azzal, hogy lehetővé tette az ilyen könyvek egyházi jóváhagyás (Imprimatur) nélküli kiadását és olvasását. Az Imprimatur-ra csak akkor van továbbra is szükség, ha az ilyen kiadványokat a templomok előcsarnokában árusítják.

(Átvéve innen: jezusuzenete.hu)